www.chorvatsko.czHlavní stránka »  Aktuality » S Caravaggiem do Evropy

Diskuzní fórum
Počasí

Aktuality

Tematické       články

Odkazy

Lodní dopravaS Caravaggiem do Evropy

8.7.2013
Záhřeb
Záhřeb

Takový je podtitul mimořádné výstavy, která se od 5. června do 31. srpna letošního roku koná v Uměleckoprůmyslovém muzeu (Muzej za umjetnost i obrt) v Záhřebu. Zapůjčení jednoho slavného Caravagggiova obrazu z obrazárny Brera v Miláně je darem Italské republiky u příležitosti vstupu Chorvatsku do Evropské unie.

Caravaggio (vlastním jménem Michelangelo Merisi), jeden z největších italských malířů přelomu 16. a 17. století (1571 – 1610), se pokládá za zakladatele barokního realismu; vytvořil osobitý styl, založený na novém výtvarném názoru, na prudkém kontrastu světla a stínu, na touze po pravdě, na zpodobňování života bez přikrašlování, a to podle vlastního umělcova poznání, byť v rozporu s převažujícími názory a uměleckými požadavky doby. Měl obrovský vliv nejen na své současníky, ale především na další generace umělců.

Jeho kontroverzní život, který díky jeho neústupné, divoké povaze a temperamentu byl plný zvratů, útěků a návratů, byl naplněn vášnivým tvořením, novým, originálním, hluboce lidským, sugestivním a přesvědčivým.

Caravaggiovo umění a jeho vnitřní opravdovost si i dnes získávají početné publikum obdivovatelů a lze tedy pokládat zapůjčení významného Caravaggiova díla "Večeře v Emauzích" z obrazárny Brera (Pinacoteca di Brera) v Miláně za počin mimořádného významu.

Tématem Caravaggiova obrazu "Večeře v Emauzích" je jeden z nejkrásnějších novozákonních příběhů, a to "Zjevení v Emauzích", podle evangelia sv. Lukáše, podle něhož se Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevil svým dvěma učedníkům putujícím z Jeruzaléma do blízké vesnice Emausy. Na cestě jim vykládá Písmo a zůstává jimi nepoznán. Teprve při večeří v Emauzích se dává jimi poznat, ale záhy jim zmizí. Umělec obraz namaloval v roce 1606, tedy v tom roce, kdy po zabití protivníka v hádce uprchl z Říma.

Je zajímavé, že Caravaggio namalovat na stejný námět ještě jeden obraz. Ten je nyní v Národní galerii v Londýně, vzájemně se však obě díla značně liší v dramatičnosti výjevu, v barevnosti i v pojetí jednotlivých postav.

Zapůjčený obraz, který je nejcennějším uměleckým dílem vystaveným kdy v Chorvatsku, je pojištěn na 60 milionů eur. Jeho instalace je doplněna informativními panely o životě a díle tohoto velikána výtvarného umění. Mezi prvními si obraz prohlédl chorvatský prezident Ivo Josipović a další významní hosté.

Za první měsíc od otevření výstavy ji navštívilo 10 tisíc návštěvníků, z toho třetina byla ze zahraničí.

Vstupné do muzea je 30 kun.

Adresa:
Uměleckoprůmyslové muzeum (Muzej za umjetnost i obrt)
Trg maršala Tita 10
10 000 Zagreb
Hrvatska
www.muo.hr

Zdroj informací:
mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová