www.chorvatsko.czHlavní stránka »  Aktuality »Archeologický park Salona – projekt za 50 milionů euro

Diskuzní fórum
Počasí

Aktuality

Tematické       články

Odkazy

Lodní dopravaArcheologický park Salona – projekt za 50 milionů euro

18.10.2013
Solin
Solin, archeologický areál

Je to mimořádný projekt, který má být z velké většiny financován ze strukturální fondů Evropské unie. Pod názvem "Archeologický park Salona" (Arheološki park Salona) byl v polovině června představen veřejnosti. Bude znamenat integraci proslulých antických vykopávek starověké Salony a jejich okolí do moderního města Solinu (v těsném sousedství Splitu, z jeho severní strany), a tím do současných stále se rozvíjejících možností kulturního turizmu celé zdejšího oblasti. Vykopávky Salony (přesněji v latině Salonae, méně se dnes užívá správný překlad v plurálu - Salony), někdejšího hlavního střediska římské Dalmácie (viz tematický článek: Salony - výlet do historie starověké Dalmácie), jsou byť se nacházejí v bezprostřední blízkosti Splitu, poněkud opomíjené, dopravně dosti izolované a nejsou tak dosud živou součástí jeho turistické nabídky. Vůbec nejsou dosud využívány rekreační možnosti velkých travnatých ploch – zelené zóny, která je součástí archeologických vykopávek.

Situaci může změnit velkorysý projekt financovaný evropskými fondy, jehož nositelem je město Solin a Archeologické muzeum ve Splitu (Arheološki muzej Split). Zahrnuje rozlohu 50 hektarů. V rámci projektu budou např. aktivovány tři nové vstupy do archeologické oblasti někdejšího antického města. Dosavadní severní vstup Manastirine by získal nové ubytovací kapacity, kongresové centrum, vědecké objekty, archeologické depozitáře a nabídkou výuky a prezentace, jako i moderní parkoviště.

Obzvlášť zajímavý bude nový, západní vstup u amfiteátru, který počítá s parkovištěm u rychlostí silnice a aktivaci někdejší železniční stanice Solin v blízkosti. Příměstský vlak ze stanice u splitského městského přístavu by pak za deset minut absolvoval cestu do nově aktivované stanice Solin u západního vstupu, tedy do srdce archeologického parku.

Solin
Solin, římský amfiteátr

Jižní a západní vstup by pak umožňovaly i přístup z archeologického parku k moři v Kaštelském zálivu. Napojení na rychlostní silnici by zároveň propojilo archeologický park s Trogirem a letovisky ležícími západně od Solinu. Velmi snadný a krátký přístup by byl i od splitského letiště Resnik. Projekt tak bude představovat propojení Solinu, Kaštelů a Trogiru.

Lokální název solinské zátoky je "mramorová" (mramorna) a právě v ní by měla být vybudována marina a přístaviště turistických plavidel. Nezávisle na to by mohly probíhat archeologické průzkumy ve starém solinském přístavu. Projekt bude řešit i aktivaci východního vstupu, tedy z města Solinu.

Město Solin, které se dnes pokládá za průmyslového předměstí Splitu, se díky projektu má stát kulturní a turistickou destinací. Nová parková úprava rozsáhlých zelených ploch archeologického parku výrazně změní obraz zdejší krajiny.

Projekt Salona – archeologický park se pokládá za největší chorvatský národní projekt, zahrnující archeologii, vědu a cestovní ruch, který bude mít mimořádný vliv na další rozvoj turizmu v celém regionu.

První etapa projektu, která má probíhat od roku 2013 do roku 2015, zahrnuje zahradní kultivaci lokality, vybudování parkovišť, úpravu archeologického naleziště a muzea. V dalších etapách pak bude postavena budova Mezinárodní archeologické akademie, dílny a laboratoře včetně ubytovacího zařízení pro odborníky, Centrum podvodní archeologie, kongresové centrum, hotel, salonský přístav a marina. S dokončením projektu se počítá v roce 2020

.

Zdroj informací:
mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová
foto z archivu CK Vítkovice Tours