www.chorvatsko.czHlavní stránka »  Aktuality »Pevnost Barone v Šibeniku se konečně dočká obnovy

Diskuzní fórum
Počasí

Aktuality

Tematické       články

Odkazy

Lodní dopravaPevnost Barone v Šibeniku se konečně dočká obnovy

18.3.2014
Šibenik
Šibenik

Projekt obnovy a revitalizace pevnosti Barone v Šibeniku nazvaný "Odhalování bohaté minulosti – cesta k úspěšné budoucnosti" bude z větší části financovat Evropskou unie. Fondy EU se na projektu budou podílet částkou jeden milion eur, zbývajících 385 tisíc eur zaplatí město Šibenik ze svého rozpočtu.

Pro pevnost Barone, jednu ze čtyř šibenických pevností, se častěji používá název Šubičevac. Nachází se v nadmořské výšce 80 metrů severně od centra starého města. Byla postavena, stejně jako sousední pevnosti sv. Jana, v polovině 17. století a také plnila významnou roli v obraně města před Turky. Dlouhou dobu nesla jméno po německém baronu Degenfeldovi, který bojoval ve službách Benátské republiky s tureckou armádou a velel obraně města. Začátkem 20. století, kdy město Šibenik koupilo pevnost i s jejím okolím, nazvalo tuto čtvrť i pevnost Šubičevac - podle chorvatské šlechtické rodiny Šubićů.

Šibenik
Šibenik


V rámci tohoto projektu bude obnovena a upravena pevnost, sanovány přilehlé hradby, které budou současně dostavěny tak, aby se co nejvíc přiblížily původnímu vzhledu a zastavilo se jejich další chátrání. Pevnost bude revitalizována tak, aby bylo zajištěno její soustavné využívání jako součásti kulturního dědictví města. Stávající objekt bude zbourán a nahrazen novým, který bude rozdělen na gastronomickou a kulturní část s prodejnami suvenýrů, lounge zónou a sanitárním zařízením. Objekt bude prosklený, čímž bude plnit i významnou funkci krásné vyhlídky na Šibenik. Pevnost se nachází ve výšce 85 m vysoko nad městem a výhled na město, Šibenické ostrovy a přilehlé vnitrozemí.

V pevnosti se bude nacházet muzeum nových technologií, který bude využívat technologie tzv. rozšířené reality (augmented reality), tedy kombinaci vnímání virtuálního prostředí s prostředím reálným. Návštěvníkům umožní pomoci smartphonů, tabletů a v budoucnu pomoci AR brýlí nové pohledy do bohaté historie města, zejména v období tzv. Krétské války, tedy války mezi Benátskou republikou a tureckou říší o Krétu jako o mimořádně důležitý strategický bod Benátek ve východním Středomoří. Důsledky této války v 17. století se osudově promítaly i do pozičních bojů mezi oběma soupeři v jadranském přímoří. Zvláštní atrakcí bude i panoramatický pohled na město v jeho podobě v 17. století.

U pevnosti bude využito přirozeného sklonu terénu a bude vybudován amfiteátr – letní scéna pro menší akce a přednášky o kapacitě 100 účastníků. V západním rohu pevnosti bude zřízeno dětské hřiště pro její malé návštěvníky.

Fotogalerie na stránkách města Šibeniku: www.sibenik.hr


Zdroj informací:
mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová
foto z archivu CK Vítkovice Tours