www.chorvatsko.czHlavní stránka »  Aktuality » Významný archeologický objev na ostrově Korčula

Diskuzní fórum
Počasí

Aktuality

Tematické       články

Odkazy

Lodní dopravaVýznamný archeologický objev na ostrově Korčula

29.10.2014
Blato
Blato

Na svazích kopce Kopila, který leží severozápadně od městečka Blato v západní polovině ostrova Korčula, se na podzim roku 2012 podařilo chorvatským archeologům najít velkou megalitickou stavbu, po níž pátrali již několik desetiletí. Jedná se o kamennou stavbu z megalitických bloků v rámci ilyrské nekropole, jejíž stáří se odhaduje na dva a půl tisíce let.

Archeologové měli již dlouhou dobu vědomost o hrobech v tomto prostoru. Blízko samého povrchu nacházeli místní rolníci již od doby před dvěma sty lety úlomky helenistických nádob – váz, okrasné předměty, šperky, zbraně a jiné, které zřejmě pocházely z vybavení zdejších hrobů, a byly datovány do doby 6. až 4. století před naším letopočtem. Tyto nalezené předměty byly pak uloženy v archeologické sbírce dubrovnického muzea. Některé z nich jsou mimořádně cenné předměty, především úlomky korintských bohatě zdobených nádob, kovové, skleněné, kostěné i jantarové šperky aj.

Ilyrskou nekropoli, jejíž přesnou polohu archeologové dlouhé neznali, se jim podařilo důkladným průzkumem terénu, starých map a vyhodnocením soudobých leteckých snímků a prováděnými sondami objevit, včetně jedinečné kamenné stavby z obrovských bloků. Ta je vysoká přibližně jeden a půl metru, uspořádaná do kruhu a připomíná slavný kruh ve Stonehange, ovšem v miniaturní podobě. Stavba byla zřejmě jakousi "knížecí" hrobkou, určenou pro pohřbívání význačných osobností, které se pak v průběhu let staly objektem uctívání a zbožnění. Kolem ní se později rozrůstala dosti rozsáhlá nekropole.

Nálezy v nekropoli jsou mimořádně bohaté (například části jantarových náhrdelníků, stříbrné jehlice, skleněné ozdoby aj.) a archeologové s uspokojením konstatovali, že většinu z nich bude možno plně rekonstruovat. Pocházejí většinou z řeckých kolonií v Apulii (Canosa, Taranto) a z rovněž řecké Issy (dnešní Vis). Podle nalezených mincí je nález datován do 6. až 4. století před naším letopočtem.

Nekropole byla zřejmě součástí velké opevněné osady, která se skládala z akropole na vrcholku kopce ve výšce 230 metrů nad mořem, podhradí na svazích kopce a nekropole na jeho úpatí přímo nad Blatským poljem. Zřejmě se jednalo o jedno z nejlépe opevněných a největších ilyrských sídel na pobřeží, z něhož Ilyrové pak ovládali celou přilehlou oblast moře.

Blato
Blato, náměstí s kostelem a lodžií

Nálezy na Kopilu jsou logickým pokračováním archeologických nálezů na ostrově Korčula, v její západní části, jejichž další průzkum dále pokračuje. Přední místo přitom patří jeskyně Vela spilja (Velká jeskyně) na okraji města Vela Luka (7 km západně od Blata a Kopily), kde probíhaly archeologické průzkumy již před léty a prokázaly, že byla obývána již v mladší době kamenné. Soustavné archeologické práce však probíhají dodnes a pracuje se na analýze nově získaných poznatků i nálezů. Počítá se s tím, že by pravděpodobně v příštím roce mohly být s jejími výsledky spolu s artefakty z jeskyně Vela spilja seznámena i široká veřejnost, a to na výstavě v Klovićových dvorech v Záhřebu. V plném proudu jsou i vykopávky v Žukovici u Račišće (severní pobřeží Korčuly v její střední části).

Blato je ekonomické středisko Korčuly a je navštěvováno hlavně jako proslulá vinařská oblast (rozsáhlé vinohrady se nacházejí na odvodněné ploše Blatského polje, ale i jako zatím málo známé, ale přesto pozoruhodné starobylé ostrovní sídlo. Jeho chloubou je místní hlavní náměstí s cenným kostelem Všech svatých (Svi sveti) a renesanční městskou lodžií (Gradska loža). Půvabná je i kilometrová lipová alej uprostřed města. O tom, že Blato bylo již v minulosti zámožnou a výstavnou obcí, svědčí i několik domů a paláců – letních sídel korčulské šlechty. Zajímavým kulturním zážitkem je představení rytířské hry s meči zvané kumpanija. Rozvoj cestovního ruchu přispěl k vybudování několika drobných letovisek na jižním pobřeží Korčuly (do 10 kilometrů od Blata), jimiž jsou např. Grščica, Prižba a Prišćapac.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: ostrov Korčula


Zdroj informací:
mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová
foto z archivu CK Vítkovice Tours