www.chorvatsko.czHlavní stránka »  Aktuality » Na Cresu bude opět centrum na ochranu supů bělohlavých

Diskuzní fórum
Počasí

Aktuality

Tematické       články

Odkazy

Lodní dopravaNa Cresu bude opět centrum na ochranu supů bělohlavých

5.11.2014
Beli
Sup bělohlavý

Beli, nevelká malebná osada na severovýchodním pobřeží ostrova Cresu byla od roku 2003 známa jako sídlo výzkumného a vzdělávacího centra s názvem "Ekocentar Caput Insulae - Beli", které se zabývalo ochranou ohroženého supa bělohlavého a pečovalo o nemocné či zraněné jedince, které pak po uzdravení vracelo do volné přírody. Supi bělohlaví (Gyps fulvus), třetí největší ptáci na světě, jsou díky minimálnímu stavu své populace světovou raritou a na Cresu byla již v roce 1986 kvůli jejich ochraně vyhlášena ornitologická rezervace. Nachází se na dvou lokalitách při západním pobřeží: severní – Kruna se nachází mezi zátokami Fojiška a Pod Predošćica (550 hektarů), jižní – Pod Okladi mezi zátokami Mali Bok a Koromačna (900 hektarů). Dokonce se za poslední léta počet supů zvýšil, a to na přibližně 250 jedinců.

V roce 2012 se zakladatel Ekocentra Caput Insulae, ornitolog Goran Sušić, nepohodl se samosprávou ostrova Cresu a se svými aktivitami přesídlil na pobřeží, kde v roce 2013 založil na lokalitě Crnika u Senje nové "Centrum pro ochranu dravců" (Centar za zaštitu ptice grabljivice). Podporu mu poskytla Chorvatská akademie věd a umění (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti - HAZU), město Senj, Chorvatské lesy (Hrvatske šume), Národní park Severní Velebit (Nacionalni park Sjeverni Velebit) a další subjekty. Více informací najdete na: www.supovi.hr.

Beli
Beli

Mezitím centrum na Cresu udržovalo v provizorním chodu jen pár dobrovolníků, ale naštěstí se iniciativy chopila Primorsko-goranská župa. Její příspěvková organizace Priroda (Javna ustanova Priroda) ve spolupráci s městem Cres, sdružením Tramuntana z Beli, sdružením Biom ze Záhřebu a dalších institucí vypracovala a začala realizovat projekt zvaný "Centrum pro návštěvníky Beli" (Centar za posjetitelje Beli). Přitom aktivity spojené s ochranou supů bělohlavých a dalších ptačích druhů žijících na zdejším území (orlů skalních a rorýsů) bude realizovat sdružení Biom.

Centrum pro návštěvníky Beli bude úplně dokončeno do příští turistické sezóny, kdy začne plnit všechny své úkoly. Centrum bude opět umístěno v adaptované budově bývalé školy. Na ploše celkem 1 600 m2 bude návštěvnické informační středisko, které bude zaměřeno i na výchovnou činnost, prodejna regionálních ekologických produktů, pohostinské zařízení, místnosti pro ubytování studentů a dobrovolných pracovníků centra a prostory pro vědecký přírodovědný výzkum. Při vědeckých pracích bude zvlášť důležitá spolupráce centra s Přírodovědeckou fakultou Záhřebské univerzity a se zoologickou zahradou v Záhřebu. Součástí bude i nemocnice a zotavovna pro poraněné supy, pro něž se budují speciální voliéry. Zde budou umístěni i postižení dravci, kteří se už nebudou schopni života ve volné přírodě.

Na vybraných lokalitách vzniknou místa na krmení, na nichž bude supům dodávána podle potřeby doplňková potrava a poskytována pomoc pro jejich přežití. Tyto lokality budou atraktivní pro návštěvníky centra – bude zajištěna i možnost "bird-watchingu" a "fotosafari".

Důležitou součástí činnosti centra bude i propagace Cresu a zejména zdejší oblasti Tramuntana, její specifické přírody, včetně různorodé fauny a flory, jakož i jejích kulturněhistorických památek. Tyto pamětihodnosti se datují od prehistorických dob (jeskyně Banićeva pećina), přes antiku až po středověk. Touto činností se bude zabývat tak jako dosud především sdružení Tramuntana.

Autoři projektu jsou přesvědčeni, že se centru podaří v krátké době získat opět důvěru laické a odborné veřejnosti a dostát svým závazkům v oblasti ochrany supů bělohlavých.

Zdroj informací:
mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová
foto z archivu CK Vítkovice Tours