www.chorvatsko.czHlavní stránka »  Aktuality »Linka Národní park Krka slaví 30. narozeniny

Diskuzní fórum
Počasí

Aktuality

Tematické       články

Odkazy

Lodní dopravaNárodní park Krka slaví 30. narozeniny

5.3.2015
Krka
Krka, Skradinské vodopády

Druhý nejnavštěvovanější národní park v Chorvatsku (po Plitvických jezerech), Krka, oslavil 24. ledna 30 let ode dne jeho slavnostního vyhlášení v roce 1985. V průběhu třídenních oslav bilancovalo vedení parku jednotlivé etapy rozvoje, jimiž park od svého založení prošel, během nichž bylo postupně vybudováno přes dvacet objektů, zařízení a instalací. Díky jejich realizaci se národní park Krka přeměnil z malého výletního místa ve významné zařízení ochrany přírody, krajiny a jedinečného fenoménu řeky Krky.

Národní park Krka se stal jedním z nejoblíbenějších a nejúspěšnějších národních parků v Chorvatsku. Ročně ho navštíví na 800 000 návštěvníků. Na rozdíl od některých jiných národních parků chrání zdejší národní park nejen geomorfologické, hydrologické, botanické, zoologické a krajinné hodnoty, ale i kulturněhistorické, národopisné a tradiční dědictví.

Krka
Krka, nad Skradinskými vodopády

Nemalé prostředky byly investovány do návštěvnické infrastruktury, do průzkumu a obnovy historických památek. Z těch projektů, které byly realizovány v minulých letech v oblasti národního parku a které významně přispěly k jeho soustavnému udržitelnému rozvoji, uvádíme alespoň některé z těch nejvýznamnějších. Byl dokončen a průzkum a konzervační práce na archeologické lokalitě římského vojenského tábora Burnumu a v roce 2010 otevřena archeologická sbírka Burnum (podrobněji v článku: Otevřena Archeologická sbírka Burnum). Prozkoumány a zakonzervovány byly pozůstatky hydroelektrárny Krka z konce 19. století jako cenné památky industriální architektury. Archeologické a restaurátorské práce proběhly také ve středověkých pevnostech Nečven a Ključica. Také byly obnoveny dva staré vodní mlýny, a to u Skradinských vodopádů a nedávno u Rošského vodopádu.

Krka
Krka, Visovacké jezero s ostrůvkem

Průběžně se monitoroval zdejší ekosystém, provádělo se letecké snímkování a 3D laserové skenování vodopádů a břehů řeky Krky za účelem sledování stavu flóry a základního fenoménu Krky – vápence. Byla provedena inventarizace speleologických objektů a jeskynní fauny – na půdě národního parku se jich nachází 65 se 129 druhy a společenstvími, z nichž téměř třetina je endemických.

Nejnověji byla prozkoumána a pro návštěvníky otevřena tzv. Obezděná jeskyně (Ozidjana pećina) nad Rošským vodopádem, a to v rámci projektu naučné pěší stezky Stinice – Roški slap – Ozidjana pećina o délce 8 km ((podrobněji v článku: Zpřístupní se další jedinečná lokalita v kaňonu řeky Krky). Tato naučná stezka se pokládá za jednu z nejpěknějších v Chorvatsku. Nové naučné stezky jsou plánovány na lokalitě Manojlovackých vodopádů (Manojlovački slapovi), na horním toku Krky.

Krka
Krka, kaskády "Ogrlice"
nad Rošským vodopádem


Stále se zlepšuje i turistická infrastruktura a informační vybavení parku. Ve Skradinu byla postavena nová budova správy národního parku, kde je umístěno i reprezentativní návštěvnické centrum. Připravuje se projekt dalšího centra pro návštěvníky u vstupu Lozovac, který je hlavním vstupem pro organizované skupiny. Nové informační středisko vznikne i v objektu zvaném Lugareva kuća, který se nachází u parkoviště a přístaviště Stinice, proti ostrůvku Visovac. U vstupu Puljani – Burnum se plánuje na místě bývalých vojenských objektů vybudovat návštěvnické a vzdělávací středisko "Eko kampus Puljani", kde bude i možnost ubytování, především pro školní kolektivy.

Všechny tyto projekty si vyžádaly a v současné době vyžadují nemalé finanční prostředky, na něž samozřejmě nestačí nevelké možnosti národního parku. Podílí se proto na nich chorvatské ministerstvo ochrany životního prostředí a přírody, evropské fondy a další zdroje.

Národní park Krka po celá léta své existence aktivně spolupracoval s místními orgány a i nyní tuto spolupráci prohlubuje. Organizuje přednášky a workshopy pro dospělé a především školní mládež, a to na různá témata poznávání a ochrany zdejší přírody, vydává knihy a odborný časopis.

Zdroj informací:
mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová
foto z archivu CK Vítkovice Tours