www.chorvatsko.czHlavní stránka »  Aktuality »Letovisko Vodice zakázalo pití alkoholu na veřejných místech

Diskuzní fórum
Počasí

Aktuality

Tematické       články

Odkazy

Lodní dopravaLetovisko Vodice zakázalo pití alkoholu na veřejných místech

28.7.2015
Vodice
Vodice

Vedení města Vodice v severní Dalmácii se rozhodlo vyřešit rázným opatřením palčivý problém: v srdci samotného města se již po řadu let shromažďovali ve večerních hodinách na nejpopulárnějších místech (v malém přístavišti i ve velkém přístavu, v okolí autobusového nádraží a pošty i v parku na Náměstí knížete Branimira) mladí turisté i vodická mládež, hlučně se posilovali alkoholem před noční zábavou v barech či na diskotékách a zanechávali po sobě nepořádek a odpadky. V nemalé míře tak poškozovali image Vodic jako klidného letoviska.

Vedení města proto vydalo před sezónou vyhlášku, která zakazuje konzumaci alkoholu na veřejných prostranstvích města, a to pod pokutou 500 kun. A je rozhodnuto vymýtit tak alkohol z veřejných míst. Na hlavních lokalitách jsou umístěny tabule informující o nové vyhlášce a o pokutách v případě jejího nedodržování. Pořádková služba města bude soustavně bdít nad jejím případným porušováním.

Vedení města je si přitom vědomo toho, že dlouholetý nešvar nebude jednoduché odstranit a mládež si bude hledat nová místa a nové možnosti, kde by se mohla za účelem konzumace alkoholu scházet. Město chce však za každou cenu zabránit těmto mladým v poškozování obrazu město a jeho dobré pověsti.

Město se chce perspektivně stále výrazněji zaměřovat na rodinnou turistiku a vytklo si proto za prvořadý úkol alkohol a s ním spojené nepořádky odstranit. O tom, zda bude tažení města proti alkoholu holdující mládeži úspěšné, rozhodne vytrvalost a trpělivost, s jakými bude město své nařízení realizovat, jakož i soustavnost všech protialkoholických opatření.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: Vodice


Zdroj informací:
mail: info@chorvatsko.cz
copyright © 2001-2016 M. Zábský, M. Zábská, V. N. Heřmanová
foto z archivu CK Vítkovice Tours