Do letošního července bude mít splitský přístav dvě nová stání pro trajekty

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Do letošního…
Publikováno: 08.04.2013
Split
Split, přístav

V areálu splitského přístavu se budují další dvě stání, která budou sloužit především lokálním trajektovým linkám, ale i katamaránům na mezinárodních linkách. Jedná se o lokalitu v jižní části přístavu, mezi budovou, kde sídlí správa přístavu a kancelář Jadrolinije, a dlouhým vlnolamem.

Podle plánu má být stavba dvou nových nájezdových ramp pro vozidla a cestující o šířce 30 metrů dokončena do začátku července letošního roku. Součástí prací je i prohloubení bahnitého mořského dna. Vznikne tak nový přístavní prostor o rozloze 2 700 m2, čímž se zvýší celková kapacita přístavu a jeho propustnost.

Tato část přístavu byla značně zastaralá, protože k posledním úpravám tu došlo naposledy v 70. letech minulého století, kdy odtud zmizely nákladní lodě a jejich místo zaujaly nevelké trajekty pro přepravu na ostrovy. Vzhledem k požadavkům moderních trajektů a ostatních plavidel byla tato stání již léta nepoužitelná.

V současné době probíhající stavební projekt je první fází obnovy městského přístavu, jejímž pokračováním by měla být dlouho ohlašovaná, ale zatím nerealizovaná výstavba stání na vnější straně vlnolamu pro velké lodě na okružních plavbách s doprovodným terminálem pro cestující. Pokud přístav získá půjčku od Evropské banky pro obnovu a rozvoj v částce 143 milionů kun, práce by měly být dokončeny do konce roku 2016.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat