S Caravaggiem do Evropy

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... S Caravaggiem do…
Publikováno: 08.07.2013
Záhřeb
Záhřeb

Takový je podtitul mimořádné výstavy, která se od 5. června do 31. srpna letošního roku koná v Uměleckoprůmyslovém muzeu (Muzej za umjetnost i obrt) v Záhřebu. Zapůjčení jednoho slavného Caravagggiova obrazu z obrazárny Brera v Miláně je darem Italské republiky u příležitosti vstupu Chorvatsku do Evropské unie.

Caravaggio (vlastním jménem Michelangelo Merisi), jeden z největších italských malířů přelomu 16. a 17. století (1571 – 1610), se pokládá za zakladatele barokního realismu; vytvořil osobitý styl, založený na novém výtvarném názoru, na prudkém kontrastu světla a stínu, na touze po pravdě, na zpodobňování života bez přikrašlování, a to podle vlastního umělcova poznání, byť v rozporu s převažujícími názory a uměleckými požadavky doby. Měl obrovský vliv nejen na své současníky, ale především na další generace umělců.

Jeho kontroverzní život, který díky jeho neústupné, divoké povaze a temperamentu byl plný zvratů, útěků a návratů, byl naplněn vášnivým tvořením, novým, originálním, hluboce lidským, sugestivním a přesvědčivým.

Caravaggiovo umění a jeho vnitřní opravdovost si i dnes získávají početné publikum obdivovatelů a lze tedy pokládat zapůjčení významného Caravaggiova díla "Večeře v Emauzích" z obrazárny Brera (Pinacoteca di Brera) v Miláně za počin mimořádného významu.

Tématem Caravaggiova obrazu "Večeře v Emauzích" je jeden z nejkrásnějších novozákonních příběhů, a to "Zjevení v Emauzích", podle evangelia sv. Lukáše, podle něhož se Ježíš po svém zmrtvýchvstání zjevil svým dvěma učedníkům putujícím z Jeruzaléma do blízké vesnice Emausy. Na cestě jim vykládá Písmo a zůstává jimi nepoznán. Teprve při večeří v Emauzích se dává jimi poznat, ale záhy jim zmizí. Umělec obraz namaloval v roce 1606, tedy v tom roce, kdy po zabití protivníka v hádce uprchl z Říma.

Je zajímavé, že Caravaggio namalovat na stejný námět ještě jeden obraz. Ten je nyní v Národní galerii v Londýně, vzájemně se však obě díla značně liší v dramatičnosti výjevu, v barevnosti i v pojetí jednotlivých postav.

Zapůjčený obraz, který je nejcennějším uměleckým dílem vystaveným kdy v Chorvatsku, je pojištěn na 60 milionů eur. Jeho instalace je doplněna informativními panely o životě a díle tohoto velikána výtvarného umění. Mezi prvními si obraz prohlédl chorvatský prezident Ivo Josipović a další významní hosté.

Za první měsíc od otevření výstavy ji navštívilo 10 tisíc návštěvníků, z toho třetina byla ze zahraničí.

Vstupné do muzea je 30 kun.

Adresa:
Uměleckoprůmyslové muzeum (Muzej za umjetnost i obrt)
Trg maršala Tita 10
10 000 Zagreb
Hrvatska
www.muo.hr

Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat