Pozoruhodný projekt – příspěvek k zachování historické identity jadranského přímoří

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Pozoruhodný projekt…
Publikováno: 15.11.2013
Brač
Bunje na ostrově Brači

Projekt "Roof of Rock", který je financován z prostředků Evropské unie, nese podtitul "Vápenec jako společný nositel přírodního a kulturního dědictví krasového pobřeží Jaderského moře". Klade si za cíl vytvořit společnou základnu pro udržitelné využívání vápence v prostoru od Terstu až po Hercegovinu a Dubrovník a stanovit podmínky pro nakládání s tímto přírodním zdrojem na přímořském krasovém území Itálie, Slovinska, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny.

Nositelem projektu "Roof of Rock" je Slovinský geologický ústav. Sdružuje deset partnerů ze čtyř jmenovaných zemí. Chorvatskou stranu v něm zastupují regionální rozvojové agentury tří přímořských žup: Dubrovnicko-neretvanské župy – DUNEA, Zadarské župy – ZADRA a Istrijské župy – IDA.

Plochý lomový vápenec jako tradiční stavební materiál se využívá již tisíce let. Nejstarším příkladem jsou především kemanné příbytky zvané bunje (podrobněji v tematickém článku: Podivuhodné kamenné přístřešky v jadranském přímoří) a suché zídky (podrobněji v tematickém článku: Suché zídky - symbol krajiny chorvatského přímoří), které jsou typickou značkou chorvatského jadranského přímoří.

Hvar
Kamenné domky v osadě Humac na ostrově Hvaru

V rámci projektu bude analyzováno používání stavebního kamene v historii a zjištěny příklady negativní i pozitivní příklady. Vymezí se základní přírodní vlastnosti vápence, který se využívá jako stavební materiál. Budou též zaevidována veškerá naleziště tohoto kamene – tedy stávající kamenolomy. Bude též sestaven seznam staveb, na něž byl i v minulosti použit tento vápenec jako stavební kámen.

Mezi cíle projektu patří i výchova urbanistických architektů, stavitelů, ekologů, konzervátorů, pracovníků veřejné správy, podnikatelů, ale i široké veřejnosti k tomu, jak udržitelným způsobem používat přírodní minerální zdroje, chránit přírodní zdroje a kulturní hodnoty spjaté s vápencem.


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat