Významný archeologický objev v hotelovém komplexu v Omiši

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Významný…
Publikováno: 21.02.2014
Omiš
Omiš

Na chorvatském pobřeží Jadranu nemine rok, aby archeologové neohlásili veřejnosti, že se jim podařilo najít opět další část pokladu minulosti skrytého v zemi. K jednomu takovému objevu došlo na předměstí známého letoviska Omiše.

Tamější hotel Brzet, pocházející ze 60. let minulého století, si v roce 2004 naplánovat zvýšit svou úroveň jednak renovací stávajícího objektu, ale i vybudováním bazénu a nových sportovišť. Ale již první zemní práce na terénu projektových sportovních zařízení ukázalo, a to k malé radosti vedení hotelu, že to s další výstavbou nebude snadné. Kopáči totiž narazili na středověký sarkofág a vzápětí nato na zdi kostela. Okamžitý archeologický průzkum prokázal, že jde o poměrně velmi zachovalé pozůstatky starokřesťanského kostela. Kostel je dvacet metrů dlouhý s polokruhovou apsidou, na niž navazují zdi, o nichž se soudí, že byly součástí budovy kláštera. Zdi kostela dosahují 1,6 metru výšky. Dochovaly se i části oltáře, oltářní přepážky a kamenného vstupních prahu. Kostel byl zřejmě vyzdoben freskami. K budově kostela, o němž se podle starých písemných pramenů předpokládá, že byl zasvěcen sv. Eufémii, se přimykaly pomocné prostory. V kostele byla nalezena i krásná bronzová kadidelnice, třetí nalezená na území Dalmácie – po Solinu (Saloně) a Klisu.

Omiš
Omiš, hotel Brzet

Archeologové narazili v bezprostředním sousedství na křestní nádrž, baptisterium, do něhož byli ponořováni při křtu katechumeni, tedy čekatelé na křest – noví křesťané. Baptisterium není zatím úplně odkopáno, ale již nyní je jasné, že se jedná o mimořádný nález křestní nádrže ze 6. století.

Pro archeology nebylo zvlášť velkým překvapením, že zdejší lokalita může skrývat cenné nálezy. Vždyť již v 60. letech při stavbě hotelu nacházeli stavbaři nemalý počet starobylých sarkofágů, které však bez dalšího průzkumu zase zakryli zeminou.

Vykopávky začaly v roce 2006 a nepokračovaly příliš rychle, zejména kvůli nedostatku finančních prostředků. Práce na vykopávkách probíhají jen mimo turistickou sezónu, tedy od října do dubna, aby nenarušovaly letní provoz v hotelu Brzet. Proto se vždy na jaře vykopávky překryjí na práce na nich mohou pokračovat teprve na podzim, kdy se naleziště opět odkryje a očistí a mohou se jej opět ujmout archeologové.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: www.ckvt.czZdroj informací:


Mohlo by vás zajímat