Výstava "Naše moře… - Rakousko-uherské válečné námořnictvo" v Národním technickém muzeu v Praze

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Výstava "Naše moře……
Publikováno: 30.09.2014

V Národním technickém muzeu v Praze probíhá až do konce listopadu výstava z názvem "Naše moře… - Rakousko-uherské válečné námořnictvo", a to v rámci projektu "Velká válka". Tento cyklus je jednak připomenutím vzniku tohoto celosvětového konfliktu, jednak snahou o zviditelnění téměř zapomenuté historie rakousko-uherského námořnictva a připomenutím podílu českých vojáků v císařském a královském loďstvu říše.

Část exponátů výstavy byla zapůjčena ze sbírek Vojenského historického muzea v Praze, část zapůjčilo Historické a námořní muzeum Istrie v Pule (Povijesni i pomorski muzej Istre). Právě Pula byla hlavní vojenskou základnou Rakousko-uherského námořnictva.

Pula
Pula

Na výstavě najde návštěvník dobové fotografie, rytiny, olejomalby a artefakty z pozůstalosti námořníků sloužících na válečných lodích, součásti jejich výzbroje a výstroje. Nechybí ani interaktivní prvky, které tuto historii (od poloviny 19. století do roku 1918) přiblíží zejména nejmladším návštěvníkům.

Na výstavě jsou prezentovány jen originály menších exponátů ze sbírek Vojenského muzea. Rozměrné originální předměty technického rázu, které prezentují technický vývoj rakousko-uherské flotily, zastupují modely plavidel v měřítku 1:100, které na výstavu zapůjčil jejich tvůrce Zdeněk Tollar, náš přední lodní modelář a odborník na rakouské válečné námořnictvo.

Výstava připomíná též skutečnost, že na počátku první světové války byl každý desátý rakouský námořník Čech. V náročných technických profesích (velitelé ponorek, potápěči, dělostřelci, telegrafisté, strojníci a podobně) byl jejich podíl ještě podstatně vyšší. České země byly rezervoárem lidí, kteří vyhovovali požadavkům, které kladly stále sofistikovanější zbraně na úroveň vojáků. Na výstavě jsou konkrétně zmíněni i někteří významnější námořníci českého původu.

Pro všechny generace bude mít jistě nemalý význam připomenutí skutečností, že na výrobě lodní výzbroje (lodních děl aj.) se významně podílely i české zbrojovky, především Škodovy závody; dokládají to mimo jiné i technické nákresy z dílem českých výrobců (převážná část strojních vybavení rakousko-uherských lodí byla vyrobena právě ve Škodových závodech).

Více informací: Národní technické muzeum v Praze, Kostelní 42, Praha 7 - www.ntm.cz.


Zdroj informací:

  • Národní technické muzeum v Praze: www.ntm.cz
  • Historické a námořní muzeum Istrie (Povijesni i pomorski muzej Istre): www.ppmi.hr

Mohlo by vás zajímat