Začne se stavět most z dalmatské pevniny na poloostrov Pelješac

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Začne se stavět…
Publikováno: 06.11.2005

Dne 10. listopadu letošního roku by měly být slavnostně zahájeny práce na stavbě mostu, o něž se v Chorvatsku diskutovalo již řadu let. Jde o most v Jižní Dalmácii z pevniny na blízký poloostrov Pelješac, konkrétně z mysu Medjed u osady Komarna na pevnině, pár kilometrů od letoviska Klek, na poloostrov Pelješac, a to do blízkosti obce Brijesta. Vybudováním mostu se překlene průliv Malého Stonu (kanal Malog Stona).

Most uskuteční spojení západní a východní i jižní a severní části Dubrovnicko-neretvanské župy, resp. bude tato jižní část Dalmácii napojena na celochorvatskou dopravní soustavu, bez jakéhokoli přerušení. Chorvatští občané (ale i turisté) nebudou už tedy po dokončení mostu cestovat do nejjižnější části chorvatského území, tj. do Dubrovníka, na Pelješac, Korčulu a do dalších míst po Jadranské magistrále přes území Republiky Bosna a Hercegovina, resp. přes dva hraniční přechody s ní u Neumu. Nový most a jeho nové návazné komunikace představuje vlastně velký objezd území sousedního státu Bosna a Hercegovina; tento objezd vede výhradně po chorvatském území.

Na pevnině u Kleku bude postavena nová silniční přípojka z Jadranské magistrály na most - odbočí na úseku mezi osadami Raba a Duboka. Z osady Brijesta na poloostrově Peljšac se pak bude z mostu pokračovat po nové silnici o délce 14,7 km, která se u osady Doli napojí opět na Jadranskou magistrálu. Na této trase budou pro novou silnici postaveny dva velké tunely a dva mosty. Aby se nová komunikace vyhnula historickému městečku Ston, bude u osady Broce postaven most dlouhý téměř půl kilometru a vysoký 30 metrů, překlenující Stonský průliv (Stonski kanal).

Most železobetonové konstrukce bude dlouhý 2300 metrů a bude mít 13 pilířů. Největším problémem pro odborníky bylo od počátku zdejší bahnité dno. Při důkladném a náročném podmořském průzkumu bylo zjištěno, že pevné dno složené z vápence se nachází v hloubce přes 100 metrů, v horních vrstvách je bahno. Ocelové piloty budou zapuštěny 70 metrů pod mořské dno, což odborníci považují z hlediska nosnosti mostu za dostačující.

Aby Republice Bosna a Hercegovina, nad jejím výsostným územím se část mostu klene, byl zajištěn ničím nerušený a volný přístup na otevřené moře (což byl od začátku jeden z klíčových bodů spojených s plánováním mostu), bude most ve své středové části vysoký až 35 metrů nad mořskou hladinou a vzdálenost mezi dvěma středovými pilíři bude 170 metrů.

Tato opatření by měla bosensko-hercegovské straně umožnit hladký vjezd a výjezd i největších zámořských lodí do bosensko-hercegovského přístavu Neum. S tímto kompromisem projevila Bosna a Hercegovina nakonec souhlas.

Součástí výstavby bude i postavení větrolamů (v chorv. burolami), které mají chránit most před nárazy nebezpečného severozápadního větru bura (též bóra) z vnitrozemí, a protihlukových stěn. Ty mají ochránit před hlukem blízká lidská sídla.

Nemalou pozornost budou muset stavitelé mostu věnovat při výstavbě i tomu, aby práce v bahnitém dně neohrozily zdejší chovné stanice ústřic a slávek, které jsou z největších a nejproslulejších v jadranu. Rozvířené bahno by totiž mohlo na kolonie ústřic velmi nepříznivě působit.

Náklady na vybudování mostu budou nemalé. Zatím se hovoří o 250 milionech eur, ale mnozí odborníci tuto částku zpochybňují jako nízkou. Již při projektování, kdy speciální ruské plavidlo pro podmořský průzkum prozkoumávalo podrobně zdejší dno, se ukázalo, že je potřeba přizpůsobit původně plánované řešení zjištěným geologickým podmínkám, což ovlivní i náklady na výstavbu. Přitom bylo také třeba vzít v úvahu, že zdejší oblast patří tektonicky k méně stabilním zónám.

Pro turisty z Česka, kteří mají namířeno do letovisek na poloostrově Pelješac a na ostrově Korčula, bude nový most velkým přínosem. Ti, kdo budou chtít trávit dovolenou např. v letoviscích Žuljana, Trstenik, Orebić, Kučište, Viganj, Lovište aj. na Pelješci nebo v letoviscích na Korčule, nebudou muset objíždět celý Pelješac až ke Stonu, zbaví se povinnosti předkládat na dvou hraničních přechodech (chorvatsko-bosenském a bosensko-chorvatském) cestovní doklady a zkrátí si cestu o 32 km.

Další informace:


Mohlo by vás zajímat