Tajemství ztroskotané lodi u ostrova Pašmanu

Již po řadu let je součástí Vlastivědného muzea v Biogradu na moru v severní Dalmácii expozice "Náklad potopené lodi z 16. století", která obsahuje soubor předmětů nalezených v lodi, která ztroskotala ve druhé polovině 16. století v Pašmanském průlivu.

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Tajemství…
Publikováno: 18.12.2015

Již po řadu let je součástí Vlastivědného muzea ve městě Biograd na moru (Zavičajni muzej Grada Biograda na Moru) v severní Dalmácii expozice "Náklad potopené lodi z 16. století" (Teret potopljenog broda iz 16. st.), která obsahuje soubor předmětů nalezených v lodi, která ztroskotala ve druhé polovině 16. století u ostrůvku Gnalić v Pašmanském průlivu jižně od Biogradu. Vrak lodi náhodně našli v roce 1967 murterští rybáři, ale jinak se toho o lodi mnoho nevědělo.

Biograd
Biograd a jižní cíp ostrova Pašmanu

Situace se však výrazně změnila před dvěma lety, kdy italský historik Astone Gasparetto, pátrající v benátských archivech po podrobnostech týkajících se námořní tragedie u Gnaliće, zjistil, že se jednalo o obchodní loď "Gagliana Grossa". Byla dlouhá 40 metrů a nosnost měla 720 tun. Potopila se i se svým veškerým nákladem v roce 1583. Stalo se to na podzim, pár dní před 5. listopadem, což bylo datum stanovující zákaz zimních plaveb Jadranem (ten trval až do 20. ledna). Loď byla na cestě z Benátek do Cařihradu (dnešního Istanbulu) a vezla celkem vzácný, či spíše důležitý náklad. V květnu téhož roku vypukl totiž přímo v harému sultánského paláce katastrofální požár a vládnoucí sultán Osmanské říše Murad III. dal svému velkovezírovi příkaz, aby se postaral o co nejrychlejší obnovu. Prostřednictvím vyslance Benátské republiky v Cařihradu objednal nová okna do harému a další vybavení. Sultánovi podstatně víc záleželo na pohodě jeho dámského dvora než na jakýchkoli jiných záležitostech týkajících se jeho říše. A tak byla na přelomu října a listopadu vypravena z Benátek loď vezoucí mimo jiné 500 kulatých skel do harémových oken, různé další zboží pro harém a nakonec i dar sultánově matce od vedení Benátské republiky – tři balíky nejjemnějšího hedvábí. Ale již začátkem listopadu se loď v bouřlivém počasí dostala u jižního cípu ostrova Pašmanu do problémů a ztroskotala.

Na objevy italského historika navázalo archeologické oddělení univerzity v Zadaru projektem "Ztroskotání u Gnaliće – zrcadlo renesančního světa" (Brodolom kod Gnalića – ogledalo renesansnog svijeta), v rámci něhož dva měsíce archeologové a potápěči zkoumali potopený vrak lodi.

Benátské archivy vydaly tak své tajemství a tým chorvatských historiků je doplnil při pátrání na místě o mnohé podrobnosti.

Zajímavý článek najdete na stránkách Národního muzea ČR "Archeologie nadosah": Neuvěřitelný příběh vraku z 16. Století: Gnalić.

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: www.ckvt.cz


Zdroj informací:

Mohlo by vás zajímat