Svatý Michal a Šibenik

29. září se ve městě Šibeniku slaví jak svátek sv. Michala Archanděla, který je jeho patronem, tak i v novější době Den města.

Chorvatsko... Články ... Témata ... Svatý Michal a…
Publikováno: 26.09.2018

Dvacátého devátého září se ve městě Šibeniku slaví jak svátek sv. Michala Archanděla (Sv. Mihovil Arhandjel), který je jeho patronem, tak i v novější době Den města. Na Michalův svátek připadá v Chorvatsku i Den policie, která sv. Michala též považuje za svého ochránce.

Již od samotných počátků Šibeniku, města, které jako jediné z významných jadranských měst nevyrostlo na řeckých, římských, byzantských či podobných základech, ale bylo založeno jako čistě chorvatské město, byl Šibenik spjat se sv. Michalem.

Od založení legendárním chorvatským králem Petrem Krešimirem v roce 1066 (Šibenik bývá též nazýván "Krešimirovým městem") se Šibenik hlásí k sv. Michalovi, který symbolizuje vítězství a nepoddajnost. Byla po něm pojmenována pevnost, součást hradebního systému města, která se nazývala Castrum Sancti Michaeli. V posledních staletích sice nesla jméno sv. Anny (v některých starších průvodcích se s tímto označením ještě setkáváme), ale dnes se znovu jmenuje po sv. Michalovi (Tvrdjava Svetog Mihovila). V pevnosti, která sloužila Krešimirovi jako občasné sídlo, byla od začátku kaple, zasvěcená tomuto božímu bojovníku s ďáblem a se zlem vůbec a největšímu z archandělů. Podle Starého i Nového zákona ochraňuje sv. Michal lidstvo před Ďáblem a chrání je před hříchem. V západní církvi se uctívá od 6. století, kdy se podle legendy zjevil v italském Monte Garganu. Na území šibenického biskupství je mu zasvěcena řada kostelů.

Den sv. Michala se v Šibeniku slavilo a slaví opravdu velkolepě. Již ve starých listinách z poloviny 13. století se hovoří oslavách tohoto světce. Na tento den býval dokonce z vězení propuštěn jeden vězeň, do městské senátu. Součástí oslav bývá nyní každoročně slavnostní mše na šibenickém hlavním náměstí, před katedrálou sv. Jakuba a radnicí. Zúčastňují se jí kromě tisíců věřících i vedoucí představitelé města a Šibenicko-kninské župy, církevní hodnostáři, četná občanská sdružení, zástupci kulturních spolků a sdružení. Procesí, v jehož čele je nesena korouhev s vyobrazením sv. Michala a s jeho atributy, pak prochází městem. Po celý týden se konají i různé kulturní a sportovní akce, například večery duchovní hudby, koncerty, přednášky, prezentace knih, sportovní turnaje a jachtařská regata Sv. Mihovil. Na svátek sv. Michal jsou také zdarma přístupné šibenické pevnosti.

Se jménem i uměleckým ztvárněním postavy sv. Michala se návštěvník Šibeniku může setkat na řadě míst. Jeho postava jako vítězného bojovníka s ďáblem je znázorněna na městském znaku, na městské pečeti, liturgických předmětech, výtvarných dílech, architektonických prvcích a v minulosti byla na lokální šibenické minci z 15. století – tzv. bagatinu.

Program oslav svátku sv. Michala najdete na stránkách: Turistička zajednica grada Šibenika


Zdroj informací:Související články

Moderní expozice šibenických pevností jsou velkým magnetem pro turisty
Šibenická pevnost Barone se stala kulturní atrakcí roku
Šibenik obnovil druhou ze svých historických pevností - pevnost Barone
Nová letní scéna v pevnosti sv. Michala v Šibeniku
Šibenická katedrála, historie a současnost

Nejbližší zajímavá místa

Mohlo by vás zajímat