Tematické rozdělení jadranských pláží má pomoci jejich lepšímu využití

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Tematické rozdělení…
Publikováno: 18.11.2015
Vis
Vis, pláž Stiniva


Chorvatsko má se svými 1 185 ostrovy, ostrůvky a útesy po Norsku nejčlenitější pobřeží v Evropě. Celková délka pobřeží včetně ostrovů je 6 278 km, z toho pobřežní čára pevniny měří 1 880 km a pobřežní čára ostrovů činí 4 398 km. Na pobřeží a ostrovech je přibližně 900 pláží, ale podle odborníků by jich mohlo být minimálně dvojnásobek.

Chorvatské orgány cestovního ruchu jsou si vědomy, že "slunce a moře" představují v současné době základní turistický produkt, které Chorvatsko nabízí svým návštěvníkům. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je však nezbytné kontinuálně pracovat na jeho dalším rozvoji a pozvednout jej na vyšší úroveň.

Lopar
Lopar na ostrově Rábu, Rajská pláž

Jedním ze základních nedostatků tohoto prvku chorvatské nabídky jsou podle průzkumu TOMAS Institutu pro cestovní ruch z roku 2014 nedostatečně vybavené a upravené pláže. Z tohoto důvodu připravilo ministerstvo cestovního ruchu ve spolupráci s fakultou managementu cestovního ruchu a pohostinství univerzity ve Rijece "Národní program řízení a uspořádání mořských pláží! (Nacionalni program upravljanja i uređenja morskih plaža), akční plán představující podklad pro další rozvoj tohoto produktu.Promajna
Promajna na Makarské riviéře

Národní program, který je v souladu se Strategií rozvoje cestovního ruchu do roku 2020, spočívá především v tematizaci mořských pláží s cílem valorizovat prostor pláží a zvyšovat atraktivitu samotné destinace. Základní klasifikace typu pláží sice rozlišuje pláže přírodní (vzdálené a rurální) a pláže upravené (pláže místní, urbánní městské a pláže turistických komplexů), ale jejich tematizací se snaží odpovědět na otázku, jaké obsahy návštěvníci na plážích při svém pobytu očekávají, s ohledem na to, k jakému spotřebitelskému segmentu patří. Pláže je třeba tematicky přizpůsobit potřebám rodin s malými dětmi do 7 let, rodinám se staršími dětmi mezi 8 a 14 lety, mladým lidem od 18 do 24 let, rodiny, bezdětným párům tzv. DINKS (z anglického double income,no kids, česky dvojí příjem, žádné děti), lidem na konci produktivního věku po odchodu dospělých dětí tzv. empty nesters (prázdné rodinné hnízdo) a důchodcům starším 65 let.

Na tomto základě byly pláže takto tematicky rozděleny:

 • pláže pro rodiny s malými dětmi (Family Beach),
 • urbánní promenádní pláže (Urban Beach),
 • pláže se zábavními programy pro mladé (Fun Beach),
 • romantické pláže (Romantic Beach),
 • pláže se sportovními a rekreačními programy (Sport Beach),
 • pláže pro surfaře (Surf Beach),
 • pláže pro potápěče (Diving Beach),
 • adrenalinové pláže (Adrenalin Beach),
 • nudistické pláže (Nude Beach),
 • pláže pro psy (Dog Friendly Beach),
 • party pláže (Party Beach),
 • ekopláže (Eco Beach),
 • pláže s kulturní nabídkou (Beaches for culture events),
 • hotelové pláže (Resort/Hotel Beach).
Saplunara
Saplunara na Mljetu

Předpokládá se, že jedna pláž může být upravena pro jedno či více tematických určení.

U jednotlivých tematických pláží je přesně uvedeno, jak má být pláž vybavena. Musí splňovat určité minimální technické podmínky, např. u pláže pro rodiny s dětmi: informační tabule, čistota moře a pláže, pitná voda, sprchy, sanitární objekty, převlékací kabiny, bóje vymezující prostor pro koupání, lehátka a slunečníky, záchranná služba, vybavení pro první pomoc, přístup na pláž přizpůsobený dětem, vyhrazený prostor pro pobyt dětí na pláži, upravený přístup pro kočárky a invalidní vozíky, WI-FI a prostor 8 m2 na osobu. Dále musí být pláž vybavena zláštními prvky, které podmiňují její tematické zařazení. V případě pláže pro rodiny s dětmi jsou to: minimálně dvě zábavní atrakce na moři (tobogány dětské adrenalinové parky ve vodě), minimálně dvě zábavní atrakce na pláži (skluzavky, dětské hřiště, umělé stěny na lezení), hračky pro děti, prostor pro péči o děti ve věku do 1 roku, parkoviště, protipožární systém, minimálně jeden pohostinský podnik (restaurace či bar), animační služba pro děti, možnost půjčení šlapadel nebo člunů a osoba kontrolující plážové služby.

Orebić
Orebić, pláž Slanica

Velký důraz se klade na dodržování únosné kapacity vzhledem k tomu, že se část návštěvníků stěžuje na nával na plážích, např. na plážích se zábavním obsahem pro mladé by prostor na osobu neměl být menší než 5 m2, na adrenalinové pláži 10 m2 a na romantické pláži 15 m2.

Dalším cílem na období od roku 2016 do 2020 je realizace Marketingového plánu promoce jadranských pláží a vytvoření značek charakterizujících jednotlivé tematické pláže a jejich propagace cílenému segmentu návštěvníků.

Ministerstvo cestovního ruchu finančně podpořilo vytvoření regionálních programů jednotlivých žup, které zahrnují katastry mořských pláží a regionální plány tematizace pláží. Tematizace pláží by měla být dokončena do roku 2020.

Novigrad
Novigrad v Istrii

Regionální programy řízení a uspořádání mořských pláží:

Vstup do On-Line katalogu CK Vítkovice Tours: www.ckvt.cz


Zdroj informací:

 • Ministerstvo cestovního ruchu (Ministarstvo turizma): www.mint.hr

Mohlo by vás zajímat