Milovníci historie mohou navštívit zajímavou výstavu v Pule

Chorvatsko... Články ... Aktuality ... Milovníci historie…
Publikováno: 23.07.2013

Pula
Pula, římský amfiteátr - Arena

V galerii "Sveta srca" (Svatá srdce) v Pule, která je součástí Archeologického muzea Istrie (Arheološki muzej Istre) probíhá až do 15. září velmi zajímavá výstava "Histrijci v Istrii" (Histri u Istri). Výstava přináší četné materiální důkazy a poznatky o národu, který obýval prostor Istrie již před více než 3000 lety a který dal Istrii i její dnešní jméno (viz tematické články: Cesta do pradávné minulosti Istrie a Ilyrové - velká neznámá v Evropě.

O přítomnosti ilyrského kmene Histrijců na území Istrie již ve 12. století před naším letopočtem svědčí četné nálezy, z nichž některé jsou na současné výstavě prezentovány poprvé (např. kamenné desky – pravděpodobně obětní oltáře, který byly nedávno nalezeny v jeskyni u obce Rakalj ve východní Istrii).

Největšího rozkvětu dosáhla histrijská populace pravděpodobně v 8. až 6. století před naším letopočtem. Ve 2. století před naším letopočtem bojovali Histrijci statečně proti Římanům, ale konečné porážce nemohlo zabránit ani jejich dobře opevněné hlavní město Nesactium (dnešní vesnice Vizače – Nezakcij severovýchodně od Puly), ani hrdinství posledního histrijského krále Epulona, který si po porážce v roce 177 před naším letopočtem raději sám vzal život, než aby upadl do otroctví římských vítězů. Histrijci byli následně romanizováni.

Pulská výstava si uložila jako hlavní úkol soustředit co nejvíce informací a hmotných svědků o životě tohoto kmene, o němž mají dnešní obyvatelé poloostrova jen mlhavé povědomí. Dědictví, které Histrijci zanechali, je nemalé a svědčí o způsobu jejich života, včetně jejich hlavního zdroje obživy – rybolovu, o jejich náboženských představách i jejich kultuře. Návštěvníci tu uvidí repliky jejich lodí, příbytků, šperků nebo i oděvů a obuvi, které zhotovili studenti pulské Uměleckoprůmyslové školy a designu. Nalezené pozůstatky nádob jim přiblíží i kulinářské zvyklosti Histrijců. Pozoruhodné jsou repliky hudebních nástrojů, které zhotovil etnomuzikolog D. Marušić, který dokonce návštěvníků názorně předvádí, jaký zvuk tyto nástroje pravděpodobně vydávaly. Velmi působivým exponátem je také kamenná plastika jezdce na koni z Archeologického muzea Istrie, která váží 1,5 tuny.

Výstava je trojjazyčná (v chorvatštině, angličtině a italštině) a zábavnou formou a neotřelým vědecko-populárním způsobem prezentuje četnými rekonstrukcemi a za pomoci moderních technologických prostředků cenné dědictví národa, kdysi obývajícího jižní části Istrie. Vstupné je 20 kun. Děti (7 – 18 let), studenti a důchodci platí 10 kun, Děti do 7 let mají vstup zdarma. Výstava je otevřena od 9 do 23 hodin. Adresa galerie Sveta srca: De Villeov uspon 8, 52100 Pula. Aktualita: Pula má další zajímavé kulturní zařízení – galerii "Sveta Srca"

Vhodným doplňkem návštěvy této výstavy může být i výlet do Nezakcije (Vizače), posledního hlavního města Histrijců, které se nachází jen 11 kilometrů severovýchodně od Puly, mezi vesnicemi Valtura a Muntić. Zbytků z ilyrské doby je tu však jen velmi málo. Římané totiž po zlomení posledního odporu Histrijců město vyvrátili do základů a vypálili, aby tak odhodlaným posledním zbytkům kmene zabránili město vzkřísit. A na stejném místě pak postupně Římané vybudovali nové město, římské Nesactium, které prakticky zaniklo v 7. století našeho letopočtu, kdy bylo za avarsko-slovanského pronikání do Istrie vypáleno a zpustošeno. A právě zbytky římského města objevili archeologové v nové době. Nyní je Nesactium nejvýznamnějším a nejznámějším archeologickým nalezištěm v Istrii, které spadá také pod Archeologické muzeum Istrie. K vidění jsou tu např. základy dvrou římských chrámů, zříceniny pozdně antického obytného domu, pozůstatky starokřesťanských bazilik a jiné. Naleziště je velmi dobře upraveno. Vstup je bezplatný.

Více informací:


Zdroj informací:


Mohlo by vás zajímat